Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Wilt u uw leefstijl veranderen met als doel gewicht verliezen? Dan is de GLI wellicht het juiste hulpmiddel voor u! De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken én te behouden! U krijgt 2 jaar lang begeleiding om gezonder te gaan leven. Deze begeleiding bestaat uit een aantal individuele gesprekken met onze GLI coach Susan Abbink en een aantal groepsbijeenkomsten waarin verschillende thema’s besproken zullen worden. Deze thema’s hebben allemaal te maken met uw leefstijl, zoals voeding, beweging, ontspanning en slaap.

In overleg met Susan stelt u doelen vast en spreekt u stappen af om een gezonde leefstijl te bereiken die bij u past.

Omdat de GLI een tweejarig traject is, vraagt het veel inzet van uw kant. Het is dus belangrijk dat u echt gemotiveerd bent om te werken aan een gezondere leefstijl.

De GLI wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering, u betaalt hierover GEEN eigen risico.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Afspraak maken