Terug naar het nieuwsoverzicht.

Goed verzekerd in 2017??

Tot 1 januari is het nog mogelijk te wisselen van zorgverzekering. Het is belangrijk om te bekijken of u voldoende verzekerd bent voor de Fysiotherapie en/of Oefentherapie Cesar Mensendieck behandelingen.
Via deze link http://www.fysiovergoedingen.nl kunt u de bekijken welke verzekering het beste bij u past.
Mocht u nog vragen hebben over de vergoedingen van de Fysiotherapie/ Oefentherapie, dan kunt u ook contact opnemen met onze receptie. 071-5411762 of via de email receptie@pmclagas.nl

Hieronder nog een korte samenvatting:

In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn er verschillende aanvullende verzekeringen. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het is goed om te weten dat gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering u géén Eigen Risico kost.

Hoe zit het nu precies?

Vergoeding fysiotherapie (voor volwassenen) bij algemene klachten

Voor alle algemene, niet chronische aandoeningen, geldt dat deze behandelingen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Wij raden u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.
Er zijn grote verschillen in het aantal fysiotherapeutische behandelingen welke door zorgverzekeraars vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed.
Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén Eigen Risico.

Vergoeding fysiotherapie (voor volwassenen) bij chronische aandoeningen

Uit de basisverzekering wordt bij chronische aandoeningen fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde chronische aandoeningen worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering, mits de door u gekozen aanvullende verzekering toereikend is. Na de 20e behandeling komen volwassenen in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering. Houd u hierbij rekening met het Verplichte Eigen Risico van €385,- van de basisverzekering, als u deze nog niet volledig betaald hebt aan andere zorgkosten.

Vergoeding fysiotherapie voor kinderen/jongeren tot 18 jaar

Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen indien nodig. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt dat deze niet door de basisverzekering worden gedekt, maar door de aanvullende verzekering als u die heeft afgesloten.