Vergoeding

Heeft u een aanvullende verzekering?

Indien u een aanvullende verzekering hebt, geldt het volgende.
In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn er verschillende aanvullende verzekeringen. Paramedisch centrum Lagas heeft met alle verzekeringen een contract. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie/oefentherapie zeer beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie/oefentherapie zijn opgenomen, aan te raden.
Hoe zit het nu precies?

Vergoeding fysiotherapie/oefentherapie (voor volwassenen) bij algemene klachten

 • Voor alle algemene, niet chronische aandoeningen, geldt dat deze behandelingen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Wij raden u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie/oefentherapie zijn opgenomen.
 • Er zijn grote verschillen in het aantal fysiotherapeutische behandelingen welke door zorgverzekeraars vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed.
 • Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén Eigen Risico.

Vergoeding fysiotherapie (voor volwassenen) bij chronische aandoeningen.

 • Uit de basisverzekering wordt bij chronische aandoeningen fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde chronische aandoeningen worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering, mits de door u gekozen aanvullende verzekering toereikend is. Na de 20e behandeling komen volwassenen in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering. Houd u hierbij rekening met het Verplichte Eigen Risico van € 385 van de basisverzekering, als u deze nog niet volledig betaald hebt aan andere zorgkosten.

Vergoeding fysiotherapie voor kinderen/jongeren tot 18 jaar

 • Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen indien nodig. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt dat deze niet door de basisverzekering worden gedekt, maar door de aanvullende verzekering als u die heeft afgesloten.

Heeft u geen aanvullende verzekering?

Indien u geen aanvullende verzekering heeft, gelden de volgende tarieven: (per 1-1-2024)

Zitting fysiotherapie € 43,00
Zitting manuele therapie € 64,50
Zitting oedeemtherapie € 64,50
Zitting oefentherapie Cesar-Mensendieck € 43,00
Zitting geriatriefysiotherapie € 64,50
Toeslag voor aan huis behandeling € 21,50
Inrichtingstoeslag € 21,50
Screening € 21,50
Intake en onderzoek na screening € 64,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 64,50
Screening + intake en onderzoek € 86,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 86,00
Complexe en/of meervoudige zitting € 86,00
Eenvoudige, korte rapporten € 43,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 86,00
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 64,50
Niet nagekomen afspraak € 31,00
Niet nagekomen afspraak lymfe/oedeemtherapie € 45,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs
Groepszitting voor behandeling van twee personen € 43,00
Groepszitting voor behandeling van vier personen € 21,50
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 17,25
Groepszitting van meer dan tien personen € 17,25
Toeslag buiten reguliere werktijd 50%

* Bij niet tijdig afzeggen (24 uur van te voren) €31,00 in rekening worden gebracht. Bij oedeemtherapie zal dit €45,00 bedragen.
Wanneer met uw zorgverzekeraar een contract is afgesloten bestaat de mogelijkheid dat hierin andere tarieven gehanteerd worden.

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Indien u niet aanvullend verzekerd bent ontvangt u de nota voor de fysiotherapeutische diensten via email. Betaling geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 5. Geef duidelijk aan bij het eerste contact met uw fysiotherapeut bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en wat uw aanvullende verzekering aan behandelingen vergoed. U bent hier zelf verantwoordelijk voor! Zoek het van tevoren goed uit, zodat u niet voor onverwacht rekeningen komt te staan.
 6. Als u in de praktijk behandeld bent, heeft u een betaalverplichting naar de praktijk. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal door uw verzekering nog te vergoeden behandelingen.