Klachtenregeling

Paramedisch Centrum Lagas streeft ernaar om diensten en producten te leveren die aansluiten op de eisen, wensen en verwachtingen van de patiënt. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut of dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat.
Klachten dienen snel en naar tevredenheid van de patiënt opgelost te worden. Hierbij is ons motto: ‘Ieder klacht is een kans om ons te verbeteren’.

Als u een klacht heeft, zal in een persoonlijk gesprek met u geprobeerd worden tot een oplossing te komen. Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Als patiënt heeft u altijd het recht om uw dossier in te zien.
Levert de bovenstaande procedure niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht:

  • De klachtencommissie van het KNGF (fysiotherapie)/VvOCM (Oefentherapie Mensendieck)
  • De commissie van Toezicht van het KNGF
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.defysiotherapeut.com of naar de folder in onze praktijk.

WKKGZ
De Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren.
De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en op een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie Gezondheidszorg houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl