Klachtenregeling

Paramedisch Centrum Lagas streeft ernaar om diensten en producten te leveren die aansluiten op de eisen, wensen en verwachtingen van de patiënt. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut of dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat.
Klachten dienen snel en naar tevredenheid van de patiënt opgelost te worden. Hierbij is ons motto: ‘Ieder klacht is een kans om ons te verbeteren’.

Als u een klacht heeft, zal in een persoonlijk gesprek met u geprobeerd worden tot een oplossing te komen. Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Als patiënt heeft u altijd het recht om uw dossier in te zien.
Levert de bovenstaande procedure niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht:

  • De klachtencommissie van het KNGF (fysiotherapie)/VvOCM (Oefentherapie Mensendieck)
  • De commissie van Toezicht van het KNGF
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.defysiotherapeut.com of naar de folder in onze praktijk.