Mensendieck / Cesar

Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Een oefentherapeutische behandeling richt zich op het opheffen en voorkomen van klachten als gevolg van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. De lichaamshouding wordt automatisch geregeld en bewegingen verlopen vaak routinematig. Een verkeerde houding of beweging kunnen echter wel pijn veroorzaken.

Tijdens de behandeling zal het verbeteren van de houding en een goede kwaliteit van bewegen centraal staan. Daarbij wordt gekeken wat de patiënt aan activiteiten in het dagelijks leven doet, zodat de houding ook praktisch bruikbaar is. Voor elke patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld.

Er wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van apparatuur, zodat de patiënt zelf in staat is om zijn klachten onder controle te houden. De patiënt wordt zelfredzaam, waardoor de kans klein is dat de klachten terug komen. Veel voorkomende klachten kunnen o.a. zijn CANS (RSI), spanningshoofdpijn, whiplash, artrose, bekkenproblematiek (ook in relatie tot zwangerschap), reuma, hyperventilatie, scoliose, Parkinson.

Afspraak maken
Mensendieck