Geriatrie Fysiotherapie

De geriatrie fysiotherapeut is dé specialist in het bewegen van de ouder wordende mens. De doelgroep van de geriatriefysiotherapeut zijn kwetsbare ouderen, ouderen die het risico lopen tot deze kwetsbare groep te gaan behoren en ouderen met chronische of langdurige aandoeningen.

Bij veroudering verandert er veel in het lichaam wat kan leiden tot (pijn)klachten en het moeilijker kunnen bewegen. Daarnaast zijn er belangrijke geriatrische syndromen die vaak op hoge leeftijd voorkomen zoals spierzwakte, dementie en valproblemen.

Een voorbeeld van de klachten die door een geriatrie fysiotherapeut behandeld kunnen worden:

  • Algemene veroudering: spierzwakte, stijfheid
  • Valrisico en/of angst om te vallen
  • Moeite met activiteiten zoals lopen, traplopen, opstaan uit een stoel
  • Dementie
  • Osteoporose
  • Preventie van gezondheidsklachten door veroudering
  • Soms hebben mensen met een ‘jonge’ kalenderleeftijd aandoeningen die leiden tot kwetsbaarheid. Voorbeelden van aandoeningen: Alzheimer, Korsakov, Huntington, MS, ALS, of een CVA. Ook deze groep kan behoefte hebben aan behandeling en begeleiding door een geriatrie fysiotherapeut.

De behandeling is vaak gericht op het behoud of herwinnen van activiteiten en begeleiding bij eventuele achteruitgang. Hierbij gaat het niet alleen om het behandelen bij klachten, maar juist ook het voorkomen van gezondheidsklachten. Bij deze preventie richt de fysiotherapeut zich vooral op het behouden van de soepelheid, kracht en zelfstandigheid van de patiënt. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen.

Afspraak maken