COPD Beweegprogramma

Dit beweegprogramma is bedoeld voor patiënten met een chronische longaandoening, meestal astma, chronische bronchitis of chronische obstructieve longziekten (COPD), die tengevolge van hun aandoening één of meer beperkingen ondervinden.
Het programma richt zich op het ontwikkelen van een gezonde, actieve leefstijl die op een gemakkelijke manier met de dagelijkse praktijk van COPD is te combineren. Hierbij besteden we speciaal aandacht aan het geleidelijk wennen aan veranderingen in het gedrag. Plotseling te intensief gaan trainen biedt misschien kortdurend succes, maar is doorgaans niet vol te houden. Daarom leggen wij de nadruk op een doordachte opbouw van de training, afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden. Dit gaat samen met het geven van daarop toegespitste informatie.
De therapeut die het programma samen met u doorloopt is geschoold volgens de cursus KNGF COPD bewegingsmodule en is speciaal opgeleid om u goed te kunnen begeleiden.

Er wordt getraind in kleine groepen van 4 tot 5 personen. In de groep kunt u elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen.

Duur van het programma

Het beweegprogramma duurt 3 maanden, waarbij er 12 weken 2 keer per week getraind wordt.

Interesse in dit programma?

Indien u interesse heeft in dit beweegprogramma, neemt u dan contact op met onze praktijk en vraagt u naar Els Petit.
U kunt zich rechtstreeks bij onze praktijk melden. Na aanmelding zal er een intake worden ingepland.

Kosten

Het programma wordt op bepaalde voorwaarden door een aantal verzekeraars geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Informeer hiernaar bij uw verzekering.

Gym